AT8PMN-7 AT8PMN-7
  • Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian
  • Hoạt động ngõ ra : POWER OFF DELAY
  • Thời gian hoạt động : POWER OFF START
  • Terminal : Phích cắm 8 chân
  • Nguồn cấp